Върни се горе

          На 03.12.2013г. се проведе редовно заседание на Обществения съвет към Център „Фонд за лечение на деца”. На него бяха разгледани заявленията на 24 деца. Бяха одобрени заявленията на общо 14 деца. Три деца ще заминат за първи път за лечение в чужбина със средства от Фонда, 2 деца бяха одобрени за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина. Лечението на 8 деца в България ще бъде подпомогнато от Фонда. Едно дете ще бъде подпомогнато за доплащане на лечението в чужбина. Вземането на решения по 2 заявления беше отложено, тъй като е необходимо да бъдат получени допълнителни медицински документи, да бъдат извършени прегледи и да бъдат изискани допълнителни медицински становища.
 
          Осем заявления не получиха одобрение за подпомагане на лечението от Фонда. Не бяха одобрени:
·        пет деца за лечение в чужбина, поради отрицателни медицински становища за необходимост от провеждане на лечението в чужбина и възможност за неговото осъществяване в България;
·        три деца, тъй като съгласно Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца” заявеното подпомагане не попада в обхвата на дейността на Фонда.
 
           Обща гласувана сума в размер на 209 340.66 лв. в това число за лечение в чужбина – 25 122.64 лв.; продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина – 1173.50 лв.; за лечение в България – 182 066.60 лв.; за доплащане на лечението – 977.92 лв.
 
          Бихме искали да обърнем внимание на случая на дете на година и половина, което е с изключително рядкото заболяване „Вродена ентеропатия.”. До настоящия момент детето се лекува във Франция, където е изпратено със средства от Фонда в началото на 2013г. За да живее, детето се нуждае от прилагането на специален лекарствен продукт, който лекарите във Франция използват. Медикаментът може да се прилага и от родителите, които са преминали специален курс на обучение в болницата в Париж. От френската клиника изписват детето след няколко дни и то ще се прибере у дома. Тъй като необходимото лекарство ще бъде приложено за дълъг период от време, то предложението им Фондът да го осигури първоначално за една година. Членовете на Обществения съвет се запознаха със случая, който беше лично представен от приелия поканата да присъства на заседанието национален консултант по гастроентерология доц. Христо Желев, и единодушно взеха решение Фондът да отпусне необходимите 87 600 лв. за осигуряване на лечението на детето за една година. Фирмата вносител „Медекс” ООД направи отстъпка от цената на лекарството специално за Фонда - от 100 000 лв. на 87 600 лв., за което ние искрено им благодарихме.
 
         За периода от предишното заседание на Обществения съвет към Фонда от 26.11.2013г. до настоящото от 03.12.2013г., по спешност по Протокол № 3 бяха одобрени 4 деца за сумата от 10 440 лв. за закупуване на неврохирургични медицински изделия за лечение в България.
 
         От началото на годината Център „Фонд за лечение на деца” е одобрил лечението на общо1161 деца, от които за лечение в чужбина – 337 деца и за лечение в България – 824 деца. Размерът на одобрената до момента сума за лечение възлиза на 11 933 087.05 лв.    
 
         Следващото заседание на Обществения съвет ще се състои на 17.12.2013г. 
 

Сподели в: