Върни се горе

Mинистърът на здравеопазването д-р Божидар Нанев ще присъства на представянето на проекта за изменение на Закона за лечебните заведения в Парламентарната комисия по здравеопазване. Заседанието на комисията ще се състои днес от 15 часа в сградата на Парламента на площад „Батенберг”.

Измененията на Закона за лечебните заведения дава основните възможности за преструктуриране на болниците. Според проекта за болница ще се счита всяко лечебно заведение, в което има сектори, отделения или клиники по медицински специалности. Също така се предвижда болниците  за активно лечение да могат да разкриват структури за долекуване и продължително лечение или рехабилитация. В проекта се определя и кои болници са защитени. Това са лечебните заведения в труднодостъпни и отдалечени райони. За такива се смятат местата с отдалеченост от лечебно заведение над 60 километра и време за достъп до него над един час с автомобилен транспорт, както и с неблагоприятен географски терен - планински, полупланински или с лоша инфраструктура. В проекта се предвижда и всяка болница да осигурява непрекъснато 24–часово изпълнение на лечебната дейност, за да се гарантира медицинското обслужване на населението.

В проекта се предвиждат и промени в съдържанието на областните здравни карти и на Националната здравна карта. Въвеждат се нови критерии, въз основа на които ще се разработват областните здравни карти - съответствие на дейността на лечебното заведение с утвърдените медицински стандарти; осигуреност на лечебното заведение за болнична помощ с медицински кадри на основен трудов договор; наличната и технически изправната медицинска апаратура в лечебното заведение; възможността за осигуряване на 24-часов спешен прием на пациенти от лечебното заведение. Съответствието на клиниките, отделенията и секторите в лечебните заведения за болнична помощ с тези критерии е условие за получаване на финансиране със средства от републиканския бюджет или от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.
Отпада задължителната акредитация на болниците, диализните центрове, центровете за трансфузионна хематология, центровете за спешна медицинска помощ, домовете за медико-социални грижи, медико-диагностичните и медико-техническите лаборатории, медицинските центрове, денталните центрове, медико-денталните центрове, диагностично-консултативните центрове и тъканните банки. Те ще подлежат на доброволна акредитация, освен когато искат да извършват обучение на студенти, докторанти и специализанти. За първи път се регламентират и критерии за университетска болница. За да бъде такава, тя трябва да разполага с нужните преподаватели и материално-техническа база.

Сподели в: