Върни се горе

Министърът на здравеопазването проф. д-р Анна-Мария Борисова  се срещна с посланика на Съединените американски щати у нас Джеймс Уорлик. В срещата участваха заместник-министър проф. Иван Миланов и началникът на политическия кабинет на министъра г-жа Даниела Пантова.  

 

Проф. Борисова информира американския дипломат за приоритетите на новия управленски екип в областта на здравната реформа. Подчертано беше, че изготвянето на актуализирана национална здравна карта, приемане на необходимите медицински стандарти и на новите клинични пътеки ще гарантират постигане на качество в медицината, въз основа на ясни и общоприети научни критерии. Целта е да се издигне професионализмът и да се подобри качеството на медицинската дейност, подчерта министър Борисова. Болници в България няма да се затварят, но предстои преструктуриране на лечебните заведения за активно лечение. След изготвяне на националната и регионалните здравни карти, по обективни критерии ще се прецени колко и кои болници ще станат звена за долекуване и продължително лечение, а друга част – спешни медицински центрове, подчерта министър Борисова. Гостът беше запознат и със стратегията за обособяване на високотехнологични болници в 6-те региона на планиране на базата на съществуващите университетски болници в тях. Подчертано беше, че МЗ предприема активни мерки за повишаване ролята на профилактиката на заболяванията, водещи до висока смъртност и в частност онкологичните.
           
Особено важно за МЗ е лекарите да бъдат удовлетворени от работата си и да издигат своята квалификация и професионализъм, заяви на срещата министър Анна-Мария Борисова. Освен работата в тази насока, важно място имат и мерките за спиране на процеса на изтичане на медицински кадри от България. Ще се създават стимули за развитие на груповите практики в доболничната помощ като база за специализации на лекарите без специалност. Предимствата са в няколко насоки – осигуряване на пълноценно 24-часово обслужване на пациентите, снижаване на разходите и в крайна сметка създаването на функциониращ работещ модел в доболничното обслужване. МЗ планира и финансови стимули за развитието на подобни групови практики.  Към тях ще бъдат включени и фелдшерите като лекарски асистенти, които ще обслужват районите на практиките.  

Министър Борисова подчерта и значимостта на развитие на електронното здравеопазване като механизъм за дисциплиниране на системата и за регистриране на всяка една дейност по отношение на отделния пациент.

 

            Посланик Джеймс Уорлик  изрази дълбок респект към представени на срещата промени в българското здравеопазване. Той изрази готовност от американска страна да бъде оказана подкрепа в отделни направления и специално в областта на електронното здравеопазване. 

Сподели в: