Върни се горе

Във връзка с публикувания на интернет страницата си проект за допълнение на Концепция за преструктуриране на системата на болнична помощ,  Министерство на здравеопазването изрично подчертава следното:

Проектът е публикуван за предварително обществено обсъждане в съответствие със съществуващите законови изисквания. В него е възможно да настъпят промени в резултат на постъпили допълнителни предложения в Министерство на здравеопазването.

Окончателният текст на проекта за допълнение на Концепция за преструктуриране на системата на болнична помощ ще бъде утвърден от Министерския съвет.  

Сподели в: