Върни се горе

На 13, 14, 15 и 16 декември 2011г. в гр. Атина, Гърция, се проведе работна среща и транснационален семинар по проект SEE EoI/A/788/4.1/X „Правителствена социална отговорност: Иновативен подход на качество в правителствените действия и резултати, Модел G.S.R (Governmental Social Responsibility Model: An Innovative Approach of Quality in Governmental Operations and Outcomes) - G.S.R. Model", финансиран по Оперативна програма за транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа 2007 - 2013".

В горецитираните събития взеха участие представители от екипите на партньорите в проекта: Министерство на здравеопазването,  Hellenic Organisation for Standartization (ELOT) – основен партньор, University of Patras - Гърция,  ЕC Business and Innovation centre of Attika - Гърция, Програма Tempus public foundation – Унгария, Department of engineering for innovation – Univercity of Salento – Италия, City hall of Iasi – Румъния, Municipality of Bari– Италия, Basilicata Region – Италия, Business service centre of government of Zenica_Doboj Canton– Босна и Херцеговина.
Основна тема на обсъждане бе подготовката, изпълнението и дейността на GSR-мрежата и пилотното внедряване на процеса на изпълнение на правителствената социална отговорност.

След проведеното обучение, експертите от екипа на проекта от страна на МЗ получиха сертификати за експерти и обучители в областта на прилагането на модели и практики на правителствена социална отговорност от стандартизационната организация на Гърция - ELOT. Придобитите знания от българските представители ще се прилагат в пряката им работа, както и в подпомагане на други  правителствено социално отговорни администрации и организации.

Сподели в: