Върни се горе

 

Проектът за изменение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина е обсъден с всички съсловни организации на фармацевтите, производителите на медикаменти и пациентските организации. Това стана на поредица от срещи между ръководството на МЗ и Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители, Българска генерична фармацевтична асоциация, Български фармацевтичен съюз и пациентските организации. Те се състояха в периода октомври – ноември 2010 г., както и през април 2011 г. непосредствено преди внасянето му в МС. Голяма част от постъпилите предложения и коментари са отразени в проекта за изменение на закона. Едно от тях е въвеждането на срок, в който фармацевтичните компании са длъжни да предупредят МЗ за прекратяването на маркетирането на един продукт. В първоначалния вариант на проекта за промени той беше две години, след консултациите той е намален на 1.5 години. Друг пример е включването на представители на съсловните и пациентските организации като наблюдатели на работата на Комисията по цени и реимбурсация. По този начин ще се гарантира прозрачността на работата й.

Промените в ЗЛПХМ, които преди броени дни бяха приети от МС, не водят до фундаментални промени в лекарствената политика на страната. Още в края на миналата година МЗ заяви, че допълнителни, по-значими, промени ще се направят след приемането на дългосрочна стратегия в областта на лекарствената политика. С оглед на значимостта на тази сфера за всички български граждани, още в края на миналата година МЗ реши подобен проект да се изработи от група с представители на всички съсловни организации. Тя беше сформирана със заповед на 23 март 2011 г.

Сподели в: