Върни се горе

В рубриката „Проекти на нормативни актове” на интернет-страницата на МЗ е публикуван Проект на „Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите през 2009 г”. Раждаемостта през последните години бележи тенденция към нарастване, показват данните в доклада. През 2009 г. нивото й е 10.7‰ или с 0.5‰ повече в сравнение с предходната година. Увеличаване на раждаемостта се регистрира както в градовете, така и в селата. Коефициентът на плодовитост през 2009 г. е 1.57 деца. Това е най-високата му стойност от 17 години насам, която изпреварва дори нивото за ЕС, се констатира още в доклада. В страната ни са ликвидирани редица заразни заболявания като дифтерия, полиомиелит, малария, коремен тиф, намалено е нивото на заболеваемостта от туберкулоза. В резултат на високия имунизационен обхват рязко е снижена заболеваемостта от вирусен хепатит В при децата. С нормално физическо развитие са над 89% от малчуганите, посещаващи детски заведения и над 83% от учениците, сочат още данните в доклада. Общият брой на трудовите злополуки и на изгубените календарни дни също намалява. Въпреки тези положителни тенденции остават и много нерешени проблеми, както с осигуряването на качествено лечение, така и с финансирането на здравеопазването, сочат заключенията на експертите в доклада.

Сподели в: