Върни се горе

Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето и Агенцията за социално подпомагане организират пресконференция на тема:

 

Институциите за деца в България – проблеми и решения

 

Събитието ще се проведе на 1 ноември (понеделник) от 10.30 ч. в х-л Родина в София., зала „Марица”

 

ПРОГРАМА

10.30-11.00 ч. - Регистрация

 

11.00 - 11.10 ч. - Откриване и представяне на държавната политика за деинституционализация на за децата у нас - Валентина Симеонова,  зам.-министър на труда и социалната политика

 

11.10-11.15 ч. - Приветствие от Таня Радочай, представител на УНИЦЕФ за България

 

11.15-11.35 ч.- Резултати от прегледа и анализа на индивидуалните оценки на децата с увреждания над 3 г. от ДДУИ, ДДФУ и ДМСГД, извършени от мултидисциплинарни екипи по проекта "Детство за всички" - Надя Шабани, председател на ДАЗД

Хариета Манолова и Галина Маркова - за процеса на оценките и групирането на децата според нуждите им.

 

11.35-11.55 ч. – Мерки за подобряване на състоянието на домовете за медико-социални грижи и извеждане на децата от тях – Деисислава Димитрова, зам.-министър на здравеопазването

 

11.55-12.10 ч. – Представяне на новите услуги за деинституционализация на децата от ДМСГД - Илияна Малинова, зам.-изпълнителен директор на АСП, Даринка Янкова – главен секретар на ДАЗД

 

12.10-12.20 - Добрата практика - първият пример на закрит дом за деца в Тетевен - НПО „Еквилибриум”

 

12.20 -13.00 - Въпроси

Сподели в: