Върни се горе

    Осигурени са необходимите финансови средства за осигуряване лечението на две пациентки, които се нуждаеха от ендоваскуларни процедури. По предложение на министъра на здравеопазването Десислава Атанасова правителството прие решения парите да бъдат предоставени чрез бюджета на Министерството на финансите за 2012 г. от средствата, постъпили по сметката за чужди средства BG43 BNBG 96613300148402, открита в Българската народна банка. 
    31 000 лв. отпуска държавата за покриване изцяло на разходите за медицинските изделия, които бяха необходими за лечението на бременната 27-годишна Станислава Христова. През м. април тя беше приета в УМБАЛ „Света Марина” Варна с тежък мозъчен кръвоизлив. По разпореждане на министъра на здравеопазването Десислава Атанасова лечебното заведение пое разходите по прилагане на животоспасяващ ендоваскуларен метод на лечение с платинени спирали. Това беше единственият възможен метод за излекуването й, без да се допусне усложнение за плода. Към момента тези медицински изделия за процедурата се заплащат от пациента, а самата процедура, без влаганите медицински изделия, се заплаща от Националната здравноосигурителна каса. С Решението на Министерски съвет се покриват изцяло направените разходи по лечението й. В момента пациентката се намира в домашни условия и се възстановява успешно. 
    С друго Решение Министерският съвет отпусна 31 000 лв. за покриване лечението на втора пациентка в столично лечебно заведение, която също се нуждае от прилагане на животоспасяваща ендоваскуларна процедура на няколко поредни етапа. С тези средства се заплащат медицинските изделия (спирали, стентове, емболизационни материали и др.) за извършването на процедурата. Тези изделия в момента се заплащат от пациента, но семейството няма финансови възможности за закупуването им и съответно за прилагането на последващите необходими процедури. С Решението на Министерския съвет лечението на Силвия Петрова се финансира изцяло.

Сподели в: