Върни се горе

Девет ученически видеоклипа против тютюнопушенето бяха отличени в конкурса „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн 2”. Клиповете са на тема как да не започваме да пушим, как да спрем да пушим и как да се предпазим от пасивното тютюнопушене. Основните акценти в тях са свързани с вредата от тютюнопушенето, като според авторите не е нужно да пушиш, за да бъдеш харесван. Победителите получиха като награди видеокамери, фотоапарати и CD/радиокасетофони. Победителите в конкурса са ученици от градовете Кюстендил, Плевен, Калофер, Айтос, Враца, Димитровград, Кърджали, Цар Калоян и Пазарджик.

Конкурсът се организира по инициатива на Министерството на здравеопазването в сътрудничество с Министерството на образованието, младежта и науката и кампанията HELP – за живот без тютюн”. Той е част от инициативите в рамките на Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето в Република България 2007 – 2010 г. Целта му е да насърчи младите хора активно да се включат в дейности за ограничаване на тютюнопушенето.

В надпреварата участваха общо 161 видеоклипа, а авторите им – класове от 105 училища от цялата страна, бяха разделени в три възрастови групи – от І до ІV, от V до VІІІ и от ІХ до ХІІ клас. Най-активни се оказаха учениците от V до VІІІ клас, които участват с 66 видеоклипа, докато 61 клипа бяха изпратени от учениците от ІХ до ХІІ клас. Най-малките ученици участваха с 34 клипа.

Освен видеоклиповете, участниците в конкурса разработиха и общо 99 проекта в областта на превенцията и отказването от тютюнопушенето, както и предпазването от пасивното тютюнопушене. Проектите трябва да бъдат реализирани до 1 май 2010 г., а 29-те от тях, които постигнат най-добри резултати, ще получат парични награди на обща стойност 30 000 лв. Проектите ще бъдат оценявани според устойчивостта на постигнатите резултати, числеността на обхванатите в проекта целеви групи, съответствието между планирани и реализирани дейности и др. С всички критерии за оценка на проектите можете да се запознаете от регламента на конкурса „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн 2” на интернет страницата на Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето в Република България www.aznepusha.bg.

В противодействието на зависимостта от тютюнопушенето у нас са включени и неправителствени организации. През месец юли три проекта, насочени към предстоящото въвеждане на пълна забрана на тютюнопушенето на обществени места и работни помещения, спечелиха конкурс на Министерството на здравеопазването в рамките на Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето. Фондация „Център за социално-екологични практики” – гр. Варна вече проведе редица семинари с участието на представители на здравни и учебни заведения и на служби по трудова медицина, които обмениха опит и дадоха предложения за предотвратяването на тютюнопушенето на обществени места и в работни помещения. Организацията издаде джобен наръчник със съвети за отказване от пушенето. Разработен бе и интернет базиран формуляр за подаване на оплакване към контролните органи на Българска национална асоциация на потребителите. Проект под надслов „Аз не пуша, докато се храня” реализира сдружение АРЗ „Солидарност” в партньорство със столично заведение за обществено хранене. Беше организирана томбола с награди за клиентите-пушачи, които се съгласиха да не пушат в заведението по време на хранене и така получиха право за участие в томболата.

Сподели в: