Върни се горе

70 проверки е извършила Изпълнителната агенция „Медицински одит” за първите 75 дни от своето създаване. От тях 60 са на болници, 4 – на доброволни здравноосигурителни фондове и 6 – на РЗОК. Това съобщи на пресконференция в МЗ изпълнителният директор на агенцията доц. Златица Петрова. В екипите на проверяващите са участвали национални консултанти, представители на медицинските научни дружества, водещи специалисти в съответната област. Освен тематични, агенцията е извършила  и  много проверки по жалби и сигнали на граждани, чийто брой  от началото на годината е 200. 60% от сигналите са вече проверени.  При 70 % от тях се потвърждават констатациите за влошено качество на здравеопазването, съобщи доц. Петрова.  По отношение на правомощията на агенцията беше посочено, че тя налага санкции не само на юридически лица - болници, ДКЦ или здравноосигурителни фондове, но и на лекари на самостоятелна практика.

Агенцията вече е изготвила и връчила 19 постановления на лечебни заведения като размера на наложените санкции варира от 1000 до 2000 лв. Констатирани са неизпълнение на стандартите за квалификация на лекарите, за кардиология, за хирургия, анестезиология и реанимация.  Тревожни са изводите на проверяващите експерти на агенцията по отношение на квалификацията на лекарите в спешните отделения. Редица съществени пропуски са установени в многопрофилните болници в Благоевград и Бургас, както и в болниците „Доверие” и МБАЛ „Св. София”. Националната болница по спешна медицинска помощ „Пирогов” също трябва да предприема спешни мерки по изпълнение на стандарта по хирургия. Във връзка с резултатите от някои проверки са сезирани министърът на здравеопазването и прокуратурата.

Доц. Петрова обърна внимание, че Агенцията установява медицинските грешки – нарушенията в организацията, условията и достъпността на медицинската помощ. Голяма част от проверките имат методологичен характер с цел подобряване на качеството и привеждане на дейностите в съответствие с медицинските стандарти.

Сподели в: