Върни се горе

15 молби за лечение бяха одобрени днес на редовното заседание на Център „Фонд за лечение на деца” и ще бъдат финансирани със средства на Фонда. Пет от децата ще получат средства за лекарства и консумативи за лечение в България. Други 10 деца ще заминат за лечение в различни болници в Германия, Франция и Австрия. Фондът одобри отпускането на средства и за още 4 деца, с което да бъде доплатено вече започналото им лечение. Фондът реши да отпусне финансови  средства за поемане разходите на водещи чужди специалисти, които ще извършат у нас операции на 5 деца със сърдечно-съдови заболявания.
С одобрените днес молби  броят на децата, изпратени  през 2009 г. за лечение в чужбина, вече е 49, а 45 деца продължават своето лечение.  

Сподели в: