Върни се горе

Във връзка с твърденията в медиите на бившия зам. министър на здравеопазването Гергана Павлова и на действащия директор на Дирекция "Лекарствени продукти" в НЗОК Калина Пенчева ви уведомяваме следното:
1. Относно докладът, с който Гергана Павлова твърди, че е уведомила министър Константинов за повишените 3-4 пъти цени на лекарствата, които МЗ прехвърли към НЗОК на 1 март 2010 г:
На 13 септември 2011 г. г-жа Павлова дава доклад до здравния министър за ефекта от децентрализацията на търга, който провеждаше МЗ. Този доклад засяга 94 вида лекарства (INN), които до 2011 г. купуваше МЗ чрез търг. През 2011 г. обаче МЗ вмени задължението на всяка болница сама да провежда търг за набавянето им, като МЗ само превежда средствата за плащането им. Едва от тази година превеждането на средствата вече е задължение на НЗОК.
Успоредно с това от 1 март 2010 г. МЗ прехвърли и други 41 вида лекарства (INN) директно на НЗОК. Сред тях бяха медикаментите за хормонална терапия на онкологични заболявания, редки и имуносупресорите. Тези лекарства се плащат от НЗОК и се дават на пациентите в аптеките. Те нямат нищо общо с 94-те вида лекарства, които поеха болниците. Точно цените на тези 34 вида лекарства се увеличиха през миналата година 3-4 пъти.
За съжаление г-жа Павлова нито веднъж не уведоми министъра на здравеопазването за това. Нейният доклад третира единствено и само 94-те позиции, които преминаха към болниците. Изводът от доклада е, че благодарение на децентрализацията общият ефект е намаляване на разходите с близо 10%. За да не бъдем голословни, прилагаме доклада на г-жа Павлова, както и сравнителна таблица на 94-те медикамента, които са предмет на нейния доклад и 34-те, които плаща НЗОК на цени 3-4 пъти по-високи през 2011 г. в сравнение с 2010 г.
2. Относно твърденията на г-жа Калина Пенчева, че е уведомила министъра на здравеопазването, че цените на 34-те медикамента, които се плащат от НЗОК са поскъпнали 3-4 пъти в сравнение с 2010 г., когато са се осигурявали от МЗ, ви прилагаме писмата, които вече изпратиха до медиите от НЗОК. Дали в тях се казва за увеличаване на цените на медикаментите, прецените сами.

Сподели в: