Върни се горе

Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването получи положителна оценка от комисията по Оперативна програма „Регионално развитие”. Това означава, че България ще получи 147 млн. лв. за инвестиции в здравеопазването. Средствата ще бъдат изразходвани за развитие и подобряване на достъпа до онкологична помощ, както и за преструктуриране на домовете за деца до 3 години (ДМСГД).

13 са болниците в страната (Таблица 1), които ще кандидатстват за средства за развитие на онкологичното лечение. Три от тях ще обслужват населението на национално ниво, а останалите 10 на областно. Лечебните заведения са подбрани според географското положение, наличието на медицински кадри, сграден фонд, хоспитализации и др. За лечебните заведения с национална значимост са предвидени 63 500 000 лв.  За десетте областни центъра са предвидени 73 500 000 лв.   С тези средства ще се осигури нужната апаратура за диагностика и лечение на онкологични заболявания.  За националните центрове е предвиден пакет от 10 типа апарати като линейни ускорители, планиращи системи, дозиметрична апаратура и други. В една от тези болници ще се произвеждат и  изотопи за онкологична диагностика. За регионалните центрове е предвиден пакет от 13 апарата между които са  дигитални мамографи, компютърни томографи, магнитни резонанси,  рентгени, интегрирани лабораторни системи и други. Регионалните и националните центрове ще бъдат свързани с мрежа за обмен на медицински данни, за да се улесни достъпа на диагностицираните пациенти до лъчелечението на регионално ниво.  Апаратурата за всяка болница е подбрана според наличността в съответното лечебно заведение и потребностите в региона. Проектите на 6 от болниците вече са готови и ще бъдат разгледани от оценителната комисия.  Предстои да се подадат и проектите на останалите 7 болници.  След разглеждането им ще започне и усвояването на средствата. Очаква се това да стане до края на 2012 г.

В Средносрочната рамкова инвестиционна програма се предвиждат 10 млн. лв. за финансиране на де-институционализирането на домовете за деца 0-3 години. С тях ще се преструктурират домовете в Пазарджик, Кюстендил, Русе, Перник, София, Пловдив, Търговище, Монтана, Габрово. Те са избрани според наличността на услуги в общността, брой настанени деца, профил на децата, сграден фонд и др. Средствата ще се използват за ремонтирането на сградите на домовете. В тях след извеждането на децата в семейна среда ще се предоставят нови услуги за малчуганите. Сред тях са създаването на дневни центрове, в които родителите на децата ще могат да ги оставят сутринта и да ги вземат вечер. През това време за децата ще се грижат педагози и медицински специалисти. В сградите на домовете ще се разкрият и здравни кабинети за безплатни консултации на малчуганите и майките им. Освен това ще се създадат жилища за децата с увреждания, които не са получили шанс за връщане в биологичното им семейство или осиновяване. В тях ще живеят не повече от 8 деца, като в една стая ще бъдат настанени по две. Допълнителни 16 млн. лв. от ОП „Развитие на Човешки Ресурси” ще се използват за анализ на нуждите на децата, обучение на персонала и други.    

 

Район за планиране NUTS II Болници в областните градове
Северозападен регион МБАЛ Монтана
  УМБАЛ Плевен
Северен централен регион МБАЛ Велико Търново
  МБАЛ Русе
Североизточен регион УМБАЛ Варна
 Югоизточен регион МБАЛ Бургас 
  МБАЛ Сливен 
 Южен централен регион УМБАЛ Пловдив 
   МБАЛ Кърджали
   МБАЛ Смолян
 Югозападен регион СБАЛО София 
  УМБАЛ Александровска София
  МБАЛ Благоевград 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сподели в: