Върни се горе

88 души от цялата страна са се обърнали за съвети и консултации по Национална телефонна линия по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол. Сред тях има и 3 деца под 18-годишна възраст. Най–голям е броят на родителите, които са потърсили консултация с цел да подпомогнат децата си да преустановят употребата на наркотици.

Линията стартира през м. юли 2010 г. като всяко обаждане на тел. 0800 133 22 е анонимно и безплатно.  Помощ оказват психолози и лекар-специализант по психиатрия към Националния център по наркомании.   Работното време на Националната линия е от понеделник до петък от 14.00 ч. до 20.00 ч.

Националната телефонна линия е една от дейностите по Проекта „Слушайте детето - подобряване на превенцията и достъпа до услуги на деца и подрастващи експериментиращи и употребяващи наркотични вещества”. Проектът се реализира от Националния център по наркомании на МЗ. Финансирането е осигурено в рамките на  Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Основната цел на консултативната линия е да се подобри достъпът на хора със зависимости и техните близки до информация, консултиране и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол.  Предоставят се консултации относно рисковете от употребата на психоактивни вещества, помощ и подкрепа в предприетите от хората стъпки към промяна. Специалистите от Националната телефонна линия оказват помощ при кризисни интервенции и същевременно насочват нуждаещите се към различни програми за лечение и психо-социална рехабилитация. В същото време Националната телефонна линия ще подпомогне дейността на различни институции, млади хора, професионалисти от отделите “Закрила на детето”, лечебни заведения и програми за психосоциална рехабилитация.

Сподели в: