Върни се гореНА 22 ОКТОМВРИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”  В НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО РАДИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА


 
     Вече половин век Националният център по радиология и радиационна защита следва своята неизменна мисия да защитава българското население от вредното въздействие на йонизиращите лъчения. По случай своя златен юбилей центърът ще отвори вратите си за посетители на 22 октомври 2013г. от 10,00 до 12,00 часа и от 14,00 до 16,00 часа. За любопитните да научат как тази институция допринася за поддържане здравето на нацията са предвидени следните мероприятия:
·         Презентация за историята на НЦРРЗ и основните му дейности – от 10,00ч. и от 14,00 ч. в зала 225;
·         Изложба на технически средства, свързани с радиационната защита;
·         Запознаване с работата на отделните лаборатории;
·         Изложба по случай 68-годишнината от бомбардировките над Хирошима и Нагасаки.
     Сред основните дейности на НЦРРЗ са изследване на биологичните ефекти и оценка риска при облъчване с йонизиращи лъчения; диагностициране и лечение на професионално експонирани лица; обучение и повишаване квалификациите в областта на радиационната защита и издаването на информационни материали. НЦРРЗ е научна организация и специализиран орган към Министерство на здравеопазването в България, спечелила национално и международно признание.
     Националният център по радиология и радиационна защита се намира на ул. „Георги Софийски” № 3, сграда 7. Информация за събитието може да се намери и на електронната страница на институцията – www.ncrrp.org

Сподели в: