Върни се горе


В края на миналата година Министерството на здравеопазването предприе стъпки за прекратяване на централизирания търг за животоспасяващи медикаменти с оглед подобряване лечението на пациентите. За тази цел медикаментите трябваше да се прехвърлят към НЗОК. Това обаче няма как да стане незабавно, тъй като фондът трябва да се подготви за тази отговорност. Затова от началото на тази година към здравната каса преминаха медикаментите за лечение на редки заболявания, имуносупресорната терапия след трансплантация и хормоналната терапия при онкологични заболявания. Останалите медикаменти за диализа и онкологични заболявания, които досега се осигуряваха чрез централизиран търг от МЗ, през тази година ще се осигуряват чрез търгове от лечебните заведения. Това ще скъси пътя им до пациентите и ще подобри лечението на хората.

За да няма проблеми с провеждането на тръжните процедури, Министерство на здравеопазването е в постоянен диалог с лечебните заведения. Всички болници получиха инструкции за провеждането на процедурите. За постигането на по-голяма прозрачност при провеждането им обаче Министерство на здравеопазването препоръчва в тях да се включат и представители на пациентските организации като наблюдатели. Също така лечебните заведения са уведомени за възможността от нелоялна конкуренция и са получили указания за използване на предпазни механизми с цел  за предотвратяването на подобни обстоятелства. 

Междувременно Министерство на здравеопазването ще подготви и конкретните механизми, по които и тези лекарства ще се отпускат и заплащат директно от НЗОК. За да приключи поетапното прехвърляне на всички групи лекарства до края на годината, през следващата седмица Министерството на здравеопазването ще свика работна група. В нея  ще участват медицински експерти и представители от МЗ, НЗОК, пациентските организации, дистрибуторите с национално покритие по данни на IMS Health, организациите на производителите на лекарства, и на фармацевтите. Работната група ще трябва във възможно най-къси срокове да дадат решенията за преминаването към здравната каса на останалите 5 групи медикаменти – за диализа, обезболяващи, антиеметици, за базова химиотарепия, за таргетни терапии. Поканите към участниците ще бъдат разпратени в началото на следващата седмица.

 

Сподели в: