Върни се горе

Министерство на здравеопазването няма да спре провеждането на допълнителния търг за доставка на животоспасяващи лекарства, въпреки отрицателното становище на Агенцията за обществени поръчки. Становището на агенцията няма задължителен, а препоръчителен характер. Министерство на здравеопазването ще инициира проверка на тръжната процедура от Агенцията за държавна финансова инспекция. Допълнителни тръжни процедури се провеждат всяка година по един и същ модел. С тях се осигуряват нужните количества медикаменти до следващата година.

Сподели в: