Върни се горе

Във връзка с констатациите на Одитния доклад на Сметната палата, Министерство на здравеопазването напомня, че предприе мерки за промяна на процедурата за осигуряване на медикаменти за лечение на онкологични заболявания още в края на миналата година. Причината за това бяха редица несъвършенства в централизирания търг, чрез който се набавяха тези лекарства. От началото на тази година МЗ прехвърли медикаментите за хормоналната терапия на хората с онкологични заболявания към НЗОК. До края на годината към Фонда ще бъдат прехвърлени и останалите медикаменти за лечение на онкологични заболявания. По този начин пациентите ще имат по-добър достъп до нужната терапия. Междувременно тези лекарства ще се осигуряват от самите болници, в които се лекуват пациентите с онкологични диагнози. По този начин се скъсява с три месеца времето, през което болните хора чакат, за да получат медикаментите си. Освен това през тази година са предвидени 107 млн. лв. за осигуряване на нужните лекарства . Това е с 10 % повече в сравнение с миналата година. Министерство на здравеопазването смята, че тези мерки ще подобрят лечението на пациентите и снабдяването им с нужните медикаменти.
По време на управлението на ГЕРБ МЗ не е пренасочвало средства за осигуряване на скъпоструващи лекарства за заплати и други административни разходи. Намалението на бюджета за онкомедикаменти в края на 2009 г. беше резултат на няколкократно намаляване на бюджета на МЗ с постановления на Министерския съвет. Заради това се наложи да бъдат редуцирани разходите не само за медикаменти за лечение на онкологични заболявания, но и за всички останали дейности, осигурявани със средства на министерството - спешна помощ, психиатрична помощ, интензивно лечение и др.

 

 

Сподели в: