Върни се горе

Близо 66 млн. лв. получи МЗ по ОП "Регионално развитие". Средствата се предоставят от МРРБ по схема BG161PO001/1.1-08/2010 "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации" въз основа на сключени 6 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Общият размер на схемата възлиза на стойност 148 млн. лв. Подписано е Рамково споразумение за целия ресурс на схемата, в рамките на което ще се финансират 13 лечебни заведения и 8 ДМСГД. Очакваният ефект от обновяването на лечебните заведения ще засегне пряко над 4.4 млн. българи, очаква се да се подобри здравният статус на населението като цяло, както и да се създадат 380 нови работни места.

С първия транш от средствата в размер на 66 млн. лв. ще бъде развита системата за диагностика и лечение на онкологични заболявания в шест болници в страната - СБАЛ по онкология в София, УМБАЛ "Д-р Георги Странски" в Плевен, МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" във Велико Търново, МБАЛ д-р "Стамен Илиев АД" в Монтана, УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив, МБАЛ в Русе. Сред предвиденото оборудване, с което ще се снабдят болниците, са компютърни томографи, линеен ускорител, система за планиране на лъчелечението, оборудване за лаборатории за имунологични изследвания и др. Закупуването им ще започне още през тази година.

В момента се оценяват проектните фишове за останалите 7 болници. Предвидените средства са в размер на близо 68 млн. лв. и ще бъдат изразходвани за следните дейности:
- Изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център "Света Марина", гр. Варна
- Развиване на център за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания в УМБАЛ "Александровска" ЕАД, гр. София
- Повишаване качеството на медицинското обслужване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ-Благоевград АД и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания
- Създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ "д-р Атанас Дафовски" гр. Кърджали
- "Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ "Д-р Братан Шукеров", АД, гр. Смолян
- Осигуряване на ефективна здравна инфраструктура и модернизация на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД, гр. Сливен
- Създаване на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания на територията на "МБАЛ-Бургас" АД.

Сподели в: