Върни се горе

До 25 март Регионалните здравни инспекции трябва да са готови с конкретни програми и мерки

 

    Министерството на здравеопазването разпореди на Регионалните здравни инспекции да изготвят и стартират комплекс от мерки за оказване на психологическа помощ за превенция на самоубийствата. Мярката де предприема в отговор на зачестилите случаи в страната на самозапалване. Предвижда се също специалисти да извършват и антикризисни интервенции сред очевидци на самоубийства, при които има риск от възникване на постравматични психични последствия. Това се посочва в писмо на заместник-министъра на здравеопазването д-р Мирослав Ненков до директорите на РЗИ.
    РЗИ трябва незабавно да стартират програми, включваща превантивна и терапевтична работа на психолози и психиатри с рискови групи от хора, при които рискът е свързан с автодеструктивно поведение , както и суицидно поведение със самозапалване или по друг начин. Едно от предложенията е да се използва съдействието на компетентни специалисти в областта на психичното здраве, които да посочат  модели на поведение за справяне при криза и да демотивират лицата в риск за предприемане на самоубийствен акт. Като друга възможност за превантивна помощ се посочва организирането в лечебните заведения на „отворени врати” и консултиране в областта на психичното здраве и болести. По този начин на гражданите ще се осигури своевременна и достъпна психологична и психиатрична помощ. Обществените съвети по психично здраве, създадени към всяка РЗИ в рамките на Политиката за психично здраве 2004-2012г., ще осъществяват координирането на цялостния процес в областта за превенция на самоубийствата и антикризисната работа  с лицата, очевидци на самоубийствен акт. 
    Въз основа на дадените насоки до 25 март 2013 г . всяка здравна инспекция трябва да предостави в МЗ своята концепция и информация за планираните действия в съответния регион.

Сподели в: