Върни се горе

В момента денталното здраве на децата не е никак добро. Това показват резултатите от епидемиологичното проучване по Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца на Министерството на здравеопазването. С реализирането на мерките в нея обаче здравният им статус значително ще се подобри. До 2014 г. се очаква 80% от младежите на 18 години да нямат нито един изваден постоянен зъб.

21 160 деца на 5-6, 12 и 18 години в 28 региона на страната обхвана изследването по Националната програма. То беше извършено от екип от Катедрите по детска дентална медицина в МУ в София, Пловдив и Варна, с регионалните координатори на програмата, под ръководството на националния консултант по детска дентална медицина проф. Милена Пенева. В момента се обработват резултатите за цялата страна, но първите данни за областите Пловдив и Смолян показват тревожни тенденции.

По-малко от 10% са младежите на 18 години, които нямат кариеси. В Смолян техният брой е едва 2%, а в Пловдив - 9%. Най-здрави зъби имат малчуганите на 5-6 години. При тях без кариеси са 35% от децата в Пловдив и 15% - в Смолян (виж таблицата). Между 3 и 7 средно са зъбите с кариеси на децата на 5-6 години в двата региона, а при 12-годишните тийнейджъри съответно 3 и 5. Младежите на 18 години в Смолян имат средно по 10 извадени и кариесни зъба, а в Пловдив – по 6.

За преодоляването на това тревожно състояние на денталното здраве на децата у нас ще се предприемат редица мерки. До края на тази година ще започне силанизирането (запечатването) на първите постоянни дъвкателни зъби на децата от 5-6 до 9 години. Това няма да позволи натрупването и задържането на плака на местата, където обикновено се развиват кариесите. Така напрактика ще се спре развалянето на зъбите на младежите. До края на 2011 г. предстои и провеждането на редица семинари по профилактика на оралните заболявания в училищата, както и дейности за повишаване информираността на хората за оралните заболявания. Сред тях са изграждането на образователен сайт на Националната програма, отпечатването на плакати и брошури за децата и младежите. Очакваните резултати от реализирането на програмата до 2014 г. са следните:

 

Ø  70% от децата на 12 години да придобият знания по профилактика на оралните заболявания;

Ø  60% от децата до 12 години да притежават адекватно поведение и умения за предпазване на оралното здраве;

Ø  50% от 6-годишните да нямат кариес на временните и първите постоянни зъби;

Ø  70% от 12-годишните да нямат кариеси на постоянните зъби;

Ø  80% от децата на 18 години да нямат извадени постоянни зъби;

Ø  70% от 18-годишните да имат минимум три здрави секстанти  по CPITN (здрави венци и пародонт).

 

Таблица: Относителен дял на деца без кариес

Област

5 - 6 год.

12 год.

18 год.

ГРАД

СЕЛО

ОБЩО

ГРАД

СЕЛО

ОБЩО

ГРАД

СЕЛО

ОБЩО

Пловдив

35.00%

30.83%

32.98%

31.67 %

15.83%

23.75%

11.67%

5.83%

8.75%

Смолян

15.00%

11.67%

13.33%

10.00%

2.50%

6.25%

2.50%

0.83%

1.66%

Сподели в: