Върни се горе


Докладът на Сметната палата върху дейността на Център „Фонд за лечение на деца” от създаването му до края на 2008 г. е взет под внимание от МЗ. Част от препоръките за оптимизация на работата на фонда вече са приложени на практика:

-         От март тази година информацията на страницата на фонда се актуализира редовно, на нея се публикува детайлна справка за броя на одобрените деца за лечение. От септември тази година Министерство на здравеопазването също публикува информация за резултатите от заседанията на Обществения съвет на фонда.

-         Определен е срок от пет дни, в които фондът прави постъпки за осъществяване на връзка с лечебните заведения, където трябва да постъпят одобрените деца.

-          Въведени са ясни правила за съдържанието на всяко досие на дете, което е получило средства за лечение.

-         По правилник на всеки три месеца пред ОС се докладва актуалното финансово състояние на фонда и броя на изпратените за лечение деца. Всеки месец подобна справка се дава и в МЗ.

В момента е създадена работна група към МЗ, която има за цел да актуализира правилника за действие и постановлението на МС за фонда. По този начин ще се спазят и останалите препоръки на Сметната палата.

 

Център „Фонд за лечение на деца” има важно обществено значение. От създаването му през 2005 г. до края на 2008 г. чрез него лечение са получили 176 деца на обща стойност 5.8 млн. лв. Броят на подадените молби за този период е бил 309, от тях положително становище от Комисията за лечение в чужбина са имали 219. През тази година за първи път за лечение от фонда са изпратени 39 деца, а 41 продължават лечението си от предишни периоди. През тази година фондът е изразходвал 3.1 млн. за лечението им, до края на годината се очаква да се изразходват още около 500 хил. лв.

Сроковете от постъпването на молбите във фонда до разглеждането им от Обществения съвет, когато документацията е изрядна, отнемат не повече от два месеца. При спешни състояния, когато специалистите са препоръчали молбите да се разгледат в рамките на няколко дни, това е правено на извънредни заседания. Родителите могат да проверят по телефона докъде е стигнал хода на молбата им. След вземане на решение от ОС на фонда родителите се уведомяват по пощата за резултата. Освен това решенията след всяко заседание се обявяват на сайта на МЗ и на фонда, пускат се и до средствата за масова информация.

                          

Сподели в: