Върни се горе

       Министерство на здравеопазването е предложило на Комисията по цени и реимбурсиране за бъде извършена промяна в начина на образуване на референтната стойност в Позитивния лекарствен списък на лекарствените продукти (Еритропоетини) за домашно лечение на пациентите с хронична бъбречна недостатъчност. 
       Комисията по цени и реимбурсиране е изискала данни от Националната здравноосигурителна каса и към момента се изготвя фармакоикономически анализ. Изискани са и становища от водещи медицински специалисти в областта. Предстои Комисията да се произнесе по въпроса. 
      Комисията по цени и реимбурсиране е самостоятелен административен орган, който взема решения за включване, промяна или изключване на лекарствени продукти от Позитивния списък, включително и за начина на реферирането им. Комисията се произнася с индивидуални административни актове, които подлежат на административен и съдебен контрол.

Сподели в: