Върни се горе

Министърът на здравеопазването проф. Анна-Мария Борисова и     представителните синдикални и работодателски организации подписаха Колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване”. Той се сключва въз основа изискванията на Кодекса на труда и е за срок до края на 2011 г.

 

Проф. Борисова подчерта, че крайната цел на Колективни трудов договор  е  да се създадат  условия за успешна работа в сектора. „Убедена съм, че всички ние имаме една обща цел – да работим за пациентите и това е главното”, заяви тя.

Договорът е резултат на проведените преговори в Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество. От страна на МЗ в неговата работа участва заместник-министър проф. Иван Миланов. Съветът е орган за консултации и сътрудничество в сферата на трудовите и осигурителните отношения. 

 

Колективният трудов договор е подписан от Националната асоциация на работодателите в здравеопазването, Националната браншова стопанска камара на търговците-дистрибутори на едро с лекарствени продукти и медикосанитарни и билкови препарати към БТПП, Съюза на зъботехниците в България към Съюза за стопанска инициатива, Асоциацията на индустриалния капитал, Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ, Медицинска федерация „Подкрепа”.

Сподели в: