Върни се горе

Максималните суми варират от 350 до 950 лв., размерът им зависи от цената на клиничните пътеки

 

Максимум от 350 до 950 лв да искат лекарите от пациентите за избор на екип в болница. Пределните суми са различни в зависимост от цените на клиничните пътеки. Това предлага министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов. В момента няма ясен регламент за избора на екип и всяка болница определя сама сумите, които могат да се искат от пациентите. Справка на здравното министерство показа, че на места сега те стигат и до 10 000 лева. Новите правила за формирането на таксата избор на екип ще залегнат в Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ на пациентите. Те ще трябва да се спазват от всяка болница, независимо от нейната собственост, ако пациентите й са здравноосигурении и лечението им се покрива от НЗОК.

Занапред лечебните заведения ще имат право да формират две такси – избор на лекар и избор на екип. Пределните суми ще се определят по скала в зависимост от цените на клиничните пътеки (виж таблицата). Изборът на екип или на лекар ще става само по изричното настояване на пациента. За тази цел на видно място в болниците ще трябва да е публикуван списък с цените за избор на екип, на съответните клинични пътеки, както и на пределните цени, определени от наредбата. Избор на екип няма да се допуска, когато лекарят или екипът е само един, както и след приключване на интервенцията. Избор на екип не може да се прави и за целия престой на пациента в болницата. За да се засили контрола, лечебните заведения ще трябва да създадат електронен дневник на заявленията за допълнителната услуга. Данните ще постъпват и в Районните центрове по здравеопазване на всеки три месеца.

 

Таблица

Стойност на КП

избор на лекар

избор на екип

До 500 лв.

50% от КП, но не повече от 250 лв

75% от КП, но не повече от 350 лв.

От 501 до 1000 лв.

50% от КП, но не повече от 300 лв.

75% от КП, но не повече от 450 лв.

От 1001 до 2000 лв.

30% от КП, но не повече от 400 лв.

60% от КП, но не повече от 700 лв.

Над 2000 лв.

20% от КП, но не повече от 700 лв.

40% от КП, но не повече от 950 лв.

 

Сподели в: