Върни се горе

      „Увеличават се началните основни месечни заплати на персонала, зает в лечебните заведения”. Това обяви министърът на здравеопазването Десислава Атанасова при подписването на Колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване”. Днес беше постигнато споразумение между представителите на работодателите и синдикатите в сектора и беше договорен единственият текст, по който имаше спорове. "Предложихме съвсем нов механизъм – Отрасловият съвет в сектор здравеопазване да разглежда отделно всяко лечебно заведение, което няма финансова възможност за въвеждане на новите начални основни заплати и увеличението на допълнителните трудови възнаграждения. Това води до много по-ефективен контрол както от страна на министерството като отговорно за политиката в здравеопазването, така и от страна на договарящите страни и обществените организации", заяви министър Атанасова.   
     С влизането в сила на Колективния трудов договор се увеличават между 10 и 20 на сто началните основни месечни заплати на персонала, зает в лечебните заведения. Те са разпределени по няколко категории персонал и по видове лечебни заведения. Предвижда се и увеличение на допълнителното заплащане за нощен труд от 0,50 лв. на 1 лв. на час, както и заплащането за разположение от 0,20 лв. на 0,50 лв.”, обясни министър Атанасова. В случай на спор в лечебното заведение относно изпълнение на клаузите по КТД, страните ще се обръщат към Отрасловия съвет, който ще се произнася по всеки конкретен случай. 
    Председателят на работодателите д-р Димитър Димитров благодари на министъра на здравеопазването Десислава Атанасова, с чиято помощ е постигнат консенсус по спорната точка. „Постигнахме най-доброто, което можеше да се направи към този момент”, заяви д-р Димитров.         
    „Ще действаме гъвкаво, в зависимост от информацията, която ни предоставят здравните заведения” каза вицепрезидентът на КНСБ д-р Иван Кокалов.

Сподели в: