Върни се горе

Целта на срещите с фирми-производители е да се гарантират редовните доставки за българския пазар на лекарства за онкологични заболявания  

    В МЗ се проведе среща на министъра на здравеопазването Десислава Атанасова и ръководителя на представителството на фармацевтичната компания „Сандоз” в България г-н Гордън Джайлс. Разговорът беше в рамките на поредицата от срещи на Министерство на здравеопазването с фирми-производители на лекарствени продукти с цел осигуряване на редовни доставки за българския пазар. Обсъдени бяха възможностите за преодоляване на възникналите проблеми през последните месеци с доставката в България на инжектируеми лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания. 
     На проведената среща беше направен анализ на сегашната ситуация, която се характеризира с глобален недостиг на инжектируеми лекарствени продукти за онкологията, което е проблем на целия бранш. Дефицитът се дължи на комплекс от фактори, в т.ч. значително повишено търсене в световен мащаб, както и недостиг при множество производители в целия свят. Потвърдено беше, че възникналите затруднения в „Сандоз” се дължат на необходимостта от внедряване на подобрения в техническото оборудване и производствените процеси на завода-производител в Унтерах, Австрия. Това се прави с цел продуктите да отговарят на най-високите стандарти за качество, което е постоянна политика на компанията.   
     Обща бе оценката, че благодарение на доброто сътрудничество между МЗ и  „Сандоз”, през този период е направено максимално възможното, за да се предотврати острия недостиг от инжектируеми лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания. От страна на МЗ беше изразено задоволство от усилията на фирмата-производител, която е осигурила внос на няколко продукта за онкологични заболявания без аналог. За българския пазар са осигурени допълнителни количества, произведени за чужди пазари. От компанията беше изразено уверение, че ще продължи да полага усилия, за да се балансира необходимостта от поддържане нивото на доставки на тези жизненоважни лекарства, от една страна, а от друга - с нуждата от извършване на необходимите подобрения в производствената си база. 
   Министър Атанасова изрази убеждението си, че фирмата-производител ще продължи ползотворното сътрудничество с нашата страна с цел да се задоволят критичните медицински нужди от онкологични продукти за нуждаещите се български пациенти.  

Сподели в: