Върни се горе

На официална церемония министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев предостави 70 нови реанимобила за нуждите на 28-те Центъра за спешна медицинска помощ в цялата страна. 
70-те реанимобила са последния транш от 165 реанимобила, закупени със средства, отпуснати от Народното събрание в края на 2008 г. Други 255 нови оборудвани реанимобила  през  последните 3 години бяха осигурени по линия на Заемно споразумение с Международната банка за възстановяване и развитие Министерството на здравеопазването.  
С раздаването на последните 70 реанимобила Министерството на здравеопазването изпълнява поетия си ангажимент до средата на 2009 г. да бъде извършена  цялостна  подмяна на автомобилния парк на Спешната медицинска помощ в цялата страна.  
70-те реанимобила са с висока проходимост, с фабрично пълноприводно задвижване, с допълнително увеличен от производителя пътен просвет с цел обслужване на населението в труднодостъпните райони. Всички нови линейки са оборудвани в съответствие с изискванията за добра медицинска практика и отговарят на изискванията на европейските стандарти и на конкретните директиви на ЕС за медицински автомобили,  оборудване и медицинска апаратура. Те разполагат с вакуумна и кислородна инсталация, функционални носилки, в т.ч. и за пациенти с травми на гръбначния стълб, климатизирана санитарна част и допълнително медицинско оборудване, което да осигурява качество на медицинското обслужване. Допълнителното оборудване включва електрокардиограф, дефибрилатор, инфузионни помпи за спринцовки, мобилен респиратор и спешна чанта. 


Сподели в: