Върни се горе

Министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов създаде Обществен съвет по правата на пациентите. Той се конституира на базата на чл. 86а от Закона за здравето. В него влизат представители на пациентски организации, организацията на хората с увреждане, Български лекарски съюз, Български зъболекарски съюз, Български фармацевтичен съюз и Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Целта на съвета е да анализира всички дейности, свързани с правата на пациентите, да наблюдава дали има необходимост от промени в нормативната уредба в тази област и какви са те. Всяка година съветът е длъжен да изготвя доклад по въпросите на правата на пациентите и да го предоставя на министъра на здравеопазването.    

Сподели в: