Върни се горе

Осигуряването на висок имунизационен обхват на ромските деца е приоритетен за здравната система на страната

    Министерството на здравеопазването активно участва в националните и международни инициативи в сферата на интеграцията на ромите и решаването на специфичните здравни проблеми на трудно-достъпни и уязвими групи от населението. Това каза министърът на здравеопазването Десислава Атанасова при откриването на форум на тема: “Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) - приоритети и изпълнение“ в Перник. Тя добави, че политиката на МЗ е насочена към създаване на условия за осигуряване на равен достъп на всички граждани на България до здравни услуги, независимо от техния пол, възраст, етническа и социална принадлежност. 
    Министър Атанасова припомни, че през последните години МЗ превежда ежегодно средства за провеждане на профилактични прегледи, имунизации и изследвания в населени места с предимно ромско население, като използва получените по Програма ФАР 23 мобилни кабинета. С тяхна помощ през 2011 г. в девет области на страната са проведени общо 11 465 прегледа и изследвания с подвижните терапевтични, педиатрични и гинекологични кабинети, с клиничните лаборатории, ехографи, мамографи и флуорографи. При над 2353 лиса са диагностицирани заболявания или са установени отклонения в лабораторните изследвания. Те са насочени към допълнителни диагностични уточнения и лечение в съответните лечебни заведения. 
   „Създадената мрежа от здравни медиатори е гордост за България и Министерството на здравеопазването“, каза Атанасова. Работещите в момента 109 здравни медиатори в 57 общини подпомагат както населението в кварталите с компактно ромско население, така и медицинските специалисти, които обслужват това население. Министър Атанасова отбеляза, че ролята на здравните медиатори е неоценима и по отношение на провеждането на беседите с младите хора, бъдещите майки и населението в махалите, организирани от експертите от Регионалните здравни инспекции по различни теми, свързани с подобряване на здравето им. 
    Въпросът за изпълнението на Националния имунизационен календар във всичките му направления и най-вече осигуряването на висок имунизационен обхват на ромските деца е определен за приоритетен за здравната система на страната. 
    Нов акцент при провежданата от МЗ политика ще бъде поставен  в още четири направления: подготовката на студентите в медицинските университети и колежи, както и на действащи медицински специалисти за работа с етнически общности и в мултикултурна среда; укрепване и разширяване на мрежата от здравни медиатори; осигуряване на финансова устойчивост за реализиране на скринингови и превантивни здравни програми със средства от държавния и общински бюджети в здравни програми; периодично проучване на здравния статус на ромското население, анализ и използване на данните за оценка на здравното състояние и стратегическо планиране. 
    След срещата министър Атанасова посети един от кварталите с компактно ромско население в гр. Перник – кв.„Рудничар“, където са разположени мобилни медицински екипи. Там бе даден стартът на инициативи, с основен акцент върху мерките за повишаване на здравната култура и достъпа до здравеопазване на уязвимите групи от етнически произход. В продължение на месец и половина в 40 български населени места в 9 области на страната ще бъдат извършени педиатрични и гинекологични прегледи с мобилни кабинети, осигурени от  Министерство на здравеопазването. Кабинетите ще бъдат разположени в райони с компактно ромско население с цел да бъде обхванат максимален брой хора, които имат затруднен достъп до здравни услуги. Дейностите ще бъдат реализирани с помощта на здравните медиатори, РЗИ, гинеколози, общопрактикуващи лекари и педиатри от местните болнични заведения. Освен педиатрични и АГ прегледи,  с мобилни кабинети ще бъдат извършвани и безплатни и доброволни тестове за СПИН.

Сподели в: