Върни се горе

    На 25.10.2012 г., четвъртък, министърът на здравеопазването Десислава Атанасова ще присъства на официалното подписване на договорите по схема „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. 
     Със средствата от ОПРР ще бъде финансирано създаването на 5 общински медицински центъра в общините Генерал Тошево, Тервел, Котел, Годеч и Малко Търново. Договорите са по компонент 2, „Болници за активно лечение, които ще бъдат обособени в медицински центрове“ и ще бъдат реализирани с безвъзмездна финансова помощ в размер на 4 милиона и 907 хиляди лв.
    Подписването ще бъде от 11.30 часа в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Сподели в: