Върни се горе

    На 1 февруари, петък, министърът на здравеопазването Десислава Атанасова ще открие обновен операционен блок и родилен сектор в АГ-отделението в МБАЛ-Търговище. Разходите за основен ремонт, медицинска апаратура и оборудване са на обща стойност 777 582 лв. От тях 100 000 лв. са отпуснати за капиталови разходи от Министерството на здравеопазването, а останала сума е от собствени приходи на лечебното заведение. 
    В Операционния блок е извършен основен ремонт. Блокът е обособен в отделен коридор и е изцяло климатизиран. Всички покрития на стени, тавани и подове са с антимикробно покритие. Блокът е снабден с 3 операционни лампи, фетален монитор, нова анестезиологична апаратура и нови мебели. 
    Основен ремонт е извършен и в родилен сектор в АГ-отделението като към всички стаи са изградени санитарни възли, обособени са две родилни зали, всички покрития на стени, тавани и подове са антимикробни, изцяло са подменени газовите инсталации и електроинсталациите. Отделението е снабдено с 14 нови бебешки кошари, 2 родилни легла – електрическо и механично и нови мебели. 
    Откриването на обновения операционен блок и родилен сектор в АГ-отделението в МБАЛ-Търговище ще започне в 17.30 часа в присъствието на министър-председателя Бойко Борисов.

Сподели в: