Върни се горе

    На 6 февруари, сряда, министърът на здравеопазването Десислава Атанасова ще открие нов 16-срезов спирален компютърен томограф в МБАЛ „Св. Петка“ – Видин. Апаратът е закупен с целево отпуснатите през 2011 г. от МЗ средства за капиталови разходи в размер на 1 007 853 лв. От тях 843 433 лв. са изразходвани за покупка на томографа и обособяване на специално помещение за него. С останалите средства са закупени два мобилни рентгенови апарата, два апарата за хемодиализа и е изградена система за водоочистване с обратна осмоза в отделение „Нефрология и диализно лечение”. 
    В инвестиционната програма на лечебното заведение за 2013 г. е предвидено със субсидия от МЗ в общ размер 280 000 лв. да бъде пребазирано отделението по кожни болести и да бъдат закупени един мобилен рентгенов апарат и ендоскопска апаратура.   
    Откриването се очаква да се проведе в 13.00 часа в присъствието на министър-председателя Бойко Борисов.

Сподели в: