Върни се горе

    На 04 февруари, понеделник, в 11.00 ч. министърът на здравеопазването Десислава Атанасова ще открие модернизираната Клиника по анестезиология и интензивно лечение в УМБАЛ „Д-р Г. Странски”, гр. Плевен. Модернизацията е извършена чрез целево отпуснати средства от Министерството на здравеопазването в размер на 350 000 лв. В официалната церемония ще участва и председателят на Народното събрание г-жа Цецка Цачева. 
    В рамките на проекта за обновяване Клиниката по анестезиология и интензивно лечение е напълно климатизирана, монтирани са климатични камери като по този начин е решен въпроса за отопление и вентилация на всички помещения. Частично е подменена ВиК инсталацията на обекта, монтирани са и изцяло нови санитарен фаянс и прибори. Подменена е съществуващата вътрешна дограма с нови функционални витрини и врати и са положени нови антибактериални покрития по стени и подове. Изградени са нови електрически инсталации, монтирани са нови осветителни тела, подменена е изцяло инсталацията за медицински газове. В рамките на проекта е закупено ново обзавеждане, което включва гардероби, шкафове, работни плотове, ортопедични матраци. 
    Благодарение на доброто си финансово състояние, през 2012 г. болницата инвестира над 2,3 млн. лв. собствени средства в модернизация на редица болнични дейности. Инвестициите са за внедряване на система за обезвреждане на опасни отпадъци, цифровизация на образната диагностика и закупуване на медицинска апаратура и линейки. 
    През 2012 г. в Университетската болница стартира проект на стойност над 6,5 млн. лв., който е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на МЗ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Средствата са отпуснати за закупуване на високотехнологична апаратура за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания. УМБАЛ – Плевен участва и в секторна програма Леонардо да Винчи за утвърждаване на добри професионални практики и повишаване на качеството на професионалното образование и обучение, а стойността на проекта е 22 000 лв.

Сподели в: