Върни се горе

    На 23 ноември, петък, в 11.30 ч. министърът на здравеопазването Десислава Атанасова ще участва в Сливен в пресконференция във връзка със старта на проект „Осигуряване на ефективна здравна инфраструктура и модернизация на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД, гр. Сливен”. Проявата ще се проведе в МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД, гр. Сливен. 
    Проектът е на обща стойност 7 839 365,96  и е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма /СРИП/ на Министерство на здравеопазването по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Финансира се от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет. Основната му цел е модернизиране инфраструктурата на МБАЛ „Д-р Иван Селимински”, осигуряване на подходяща и ефективна здравна инфраструктура, на нови възможности за социално включване и равен достъп на групите в неравностойно положение, както и прилагане на високотехнологични болнични дейности за диагностика на онкологични заболявания. В изпълнение на проекта ще бъде закупено високотехнологично медицинско оборудване за ранна диагностика и лечение на злокачествени заболявания. Медицинската апаратура включва: дигитална ехографска система; дигитален скопичен-графичен рентгенов апарат; 16 срезов многодетекторен компютърен томограф; апаратура за магнитно-резонансна образна диагностика (MRI –equipment); дигитален мамограф; система за архивиране и разпространение на образи (PACS); лабораторна система; лабораторна информационна система; ендоскопска апаратура /видеоколоноскопи, видеогастроскопи. 
    Проектът предвижда също извършване на строително-монтажни работи в помещенията, в които ще се монтира апаратурата. За осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания ще бъде изградени 4 асансьорни съоръжения. Мерките за енергийна ефективност включват топлинно изолиране на външните стени, подмяна на съществуваща дограма, ремонт на топлоизолация на покрив, повишаване на ефективността на системата за топлоснабдяване. Очаква се общата икономия на енергия от прилагане на мерките ще е 2 300 000 kWh за година, около 30 % спестявания от повишена енергийна ефективност и намалени емисии на CO2 - 780 тона годишно.

Сподели в: