Върни се горе

На церемонията ще бъдат връчени награди за принос в подобряване качеството на живот на децата с аутизъм

    На 3 декември, понеделник, министърът на здравеопазването Десислава Атанасова ще бъде почетен гост на връчването на годишните награди „Малкия принц“. Организатори на събитието са Фондация „Стъпка за невидимите деца на България“, Сдружение „Тацитус“ и Асоциацията на ресурсните учители в България, обединени във Фонд за терапии. Инициативата е подкрепена и от Столична община. 
    Церемонията ще се проведе в зала „България“ от 19.00 часа
    На тържеството ще бъдат връчени отличия за принос в повишаването на качеството на живот на децата с аутизъм - повишаване информираността на обществото за заболяването, за приобщаването в училище и в социума, за подпомагане обучението на специалистите за професионална работа с деца с разстройство от аутистичния спектър.   
    България е втората държава в Европа, която през 2012 г. се присъедини към световната инициатива Autism Speaks. В рамките на Световния ден за информираност за аутизма у нас беше проведена за първи път Конференция за доказаните терапевтични практики при аутизъм. На проведена Кръгла маса бяха обсъдени добрите европейски практики за повишаване качеството на живот на хората с аутизъм и техните семейства, методи и практики за подобряване комуникацията и социалното взаимодействие при деца с разстройство от аутистичния спектър. В нея участваха представители на Съвета на Европа и Агенцията за равни права на Европейския съюз.  

Сподели в: