Върни се горе

Здравният министър  открипървото в общината отделение за долекуване в МБАЛ Бургас и реновирания „фронт-офис” на РЗИ Бургас

    Реализираните проекти в МБАЛ Бургас имат голямо медицинско и социално значение. Това каза министърът на здравеопазването Десислава Атанасова при откриването на първото в общината Отделение за долекуване и продължително лечение в МБАЛ Бургас. Изграждането на новото отделение е на стойност 156 246лв., от които  90 000 лв. са собствени средства на лечебното заведение, а Община Бургас съфинансира проекта с останалите 66 246 лв. В новата структура ще работят 3-ма лекари, 9 медицински сестри и 5 санитари, както и лекари от всички специалности на консултативен принцип при необходимост. Отделението разполага с 20 действащи легла, стая за рехабилитация, сектор за хигиенизиране на пациенти, кухненски бокс и столова, както и самостоятелни санитарни възли към болничните стаи. Създадена е възможност за присъствие на придружители за пациенти в детска възраст или с нарушения в опорно-двигателния апарат. Отделението ще работи с Национална здравноосигурителна каса и в него ще могат да се настаняват пациенти по клинична пътека. 
    Министър Десислава Атанасова каза, че новото отделение ще подпомага процеса на възстановяването на здравето и удължаване на трудоспособната възраст на гражданите, намаляване на инвалидността от социално-значими заболявания, по-бърза ресоциализация на пациенти с определени заболявания, повишавене качеството им на живот. В него ще получават грижи и медицинска помощ хора с онкологични заболявания, пациенти с множествена склероза, тежки хронични заболявания, съдови аномалии, гангрени на крайниците и всякакъв вид измръзвания. Отделението ще приема нуждаещи се пациенти, както от отделенията на МБАЛ-Бургас така и по желание на пациенти и социални програми, касаещи здравни грижи и лечебни процедури. „Това е не само едно лечебно звено за пациенти, но и структура с научно-практическа насоченост, която съчетава социалното и науката. Уникалната лечебна структура е своеобразен мултилечебен комплекс“, каза здравният министър. Тя подчерта също, че това е едно от добрите неща, които се случват в здравеопазването в гр. Бургас. „Подобна инициатива е навременна и необходима и е резултат от успешното взаимодействие на различните власти в държавата – местна, изпълнителна и законодателна“, каза министър Атанасова. Тя добави, че израз на значимите проекти, които се реализират в МБАЛ Бургас, благодарение на отличния мениджмънт, са и реновираното отделение по инфекциозни болести, което предстои да бъде открито до края на месеца. 
    Министър Атанасова се запозна и с хода на изпълнението на актуалните проекти на МБАЛ Бургас. С особена значимост е реализирания проект за изграждане на център за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания по спечеления от болницата проект с европейска финансиране от 5.5 млн. лв. Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП) на МЗ по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-08/2010 - „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации" по ОП "Регионално развитие"(2007-2013) и на стойност 148 млн. лв. „В резултат на всички тези реализирани намерения хората от Бургас и съседните области ще имат отличен достъп до съвременно високотехнологично лечение“, заяви Атанасова. 
    В днешния ден болницата получи като дарение уникален медицински апарат, който позволява измерване на важни параметри на пациентите без да се налага извършването на кръвни изследвания. Дарението беше връчено от Николай Маринов от името на водещ германски производител, като знак на благодарност към лекарите от болницата за оказаната навременна животоспасяваща медицинска помощ на неговия син през миналата година. 
    От името на МЗ министър Атанасова отличи посмъртно д-р Любомир Радев, дългогодишен хирург в болницата в Бургас, за неговия професионализъм и отдаденост на пациентите. Отличието беше връчено на семейството на д-р Радев. 
    По-рано през деня здравният министър откри реновирания „фронт-офис” и пребазирания отдел „Радиационен контрол” в РЗИ – Бургас. Общата стойност на средствата за ремонтни дейности и апаратура отпуснати от МЗ е в размер на 174 500 лв. От тях 60 000 лв. са инвестирани в обновяването на „фронт-офиса” с цел осигуряване на съвременни условия за работа в звеното за административно обслужване, достъпна среда за хората с увреждания и максимално удовлетворяване на изискванията на потребителите на административни услуги. Останалите 114 500 лв. са отпуснати от МЗ за пребазиране на отдел „Радиационен контрол” и за закупуване на нова апаратура за измерване на алфа, бета и гама активност, необходима за контрол на радиационния фон и на питейните води. РЗИ Бургас е една от петте инспекции в страната, която извършва радиационен контрол за опазване здравето на населението от въздействието на йонизиращи лъчения. Контролът обхваща и двете съседни области Ямбол и Сливен. 
    Министър Десислава Атанасова отбеляза, че с изграждането на модерен „фронт-офис” на РЗИ-Бургас за административно обслужване на гражданите и направените подобрения в нея ще се повиши ефективността на труда и максималното удовлетворяване на изискванията на потребителите на административни услуги. С пребазирането на отдел „Радиационен контрол”, Дирекция „Здравен контрол” в непосредствена близост до основната сграда ще се постигне по–качествен модел и по-ефективен начин за оказване на контрол на различните обекти, имащи отношение към здравето на човека. 
    В края на своето работно посещение в Бургас министър Атанасова беше гост на регионалната колегия на Български зъболекарски съюз - Бургас, който от днес се помещава в нов офис. Тя подчерта, че благодарение на установения отличен диалог между МЗ и БЗС са реализирани редица важни стъпки в областта на денталното здраве на нацията, сред които открои реализираната вече трета година програма, финансирана от министерството за силанизиране на зъбите на децата.

Сподели в: