Върни се горе

Здравният министър извърши проверка на строителните дейности в новата сграда на МБАЛ “Св. Панталеймон”, гр. Ямбол

    Пребазирането на МБАЛ „Пантелеймон“ в Ямбол е приоритетен проект, за който през годините са инвестирани не малко средства. Това каза министърът на здравеопазването Десислава Атанасова по време на проверката на изпълнението на строително-ремонтните дейности в новата сграда. Тя изрази надежда, че и при следващото управление ще се осигури необходимото финансиране, така че да бъде спазен заложеният срок за пускане на обекта в експлоатация през месец март 2014 г. „Пребазирането на болницата ще повиши качеството на медицинските услуги от една страна, а от друга решението е икономическо обосновано, защото ще доведе до значително намаляване на разходите на лечебното заведение“, каза Атанасова. 
    Министерство на здравеопазването отпусна на МБАЛ „Пантелеймон“ целева субсидия от общо 2 млн. лв. Те ще бъдат разходвани за изграждане на нова стерилизационна в болничния комплекс и за подмяна на дограма, външна и хидроизолация, авторски и строителен надзор. 
    Областната болница в Ямбол е построена в началото на 20-ти век и е от павилионен тип. През 1979 г. започва изграждане на нов болничен комплекс, в който да бъде пребазирана Окръжната болница, но по-късно строежът е замразен. След 15 годишно прекъсване, през 1998 г. е изготвен втори проект за довършване на новата сграда, но и той е спрян. През 2012 г. Община Ямбол взе решение да предостави Болничния комплекс на Министерство на здравеопазването с цел възстановяването му и пребазиране на МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД в него.

Сподели в: