Върни се горе

    „Министерство на здравеопазването има сериозен и признат опит в областта на надзора на заразните заболявания и ваксинопрофилактиката, но за първи път е изправено пред предизвикателството да реализира успешно нова национална програма за първична профилактика на заболяване с изключително социално значение, какъвто е ракът на маточната шийка“. Това заяви министърът на здравеопазването Десислава Атанасова на откриването на Шестата национална среща по проект „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика”. Министър Атанасова изтъкна, че заболяването представлява сериозен медицински, социален и икономически проблем и засяга най-вече жените в активна, репродуктивна възраст. В същото време то е второто по честота онкологично заболяване у нас след рака на млечната жлеза. На имунизация подлежат всички 12-годишни момичета в страната, тъй като според експертите това е най-подходящата възраст за спиране разпространението на заболяването. Подчертано беше, че ваксинирането на момичетата срещу основния причинител на заболяването - човешкия папиломен вирус, е най-надеждният начин за предпазване от болестта. В реализацията на програмата МЗ ще заложи на утвърдени в досегашната практика модели на ваксинация, които включват активното участие и съвместните действия на общопрактикуващи лекари, представители на Регионалните здравни инспекции, здравни медиатори и социални работници. „Подобен комплексен подход с участието на всички звена на здравната система гарантира високото имунизационно покритие на населението”, каза министърът на здравеопазването. Именно този подход е заложен в Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка /2012-2016/. 
    Министър Атанасова съобщи, че ваксините срещу рака на маточната шийка ще бъдат поставяни от личните лекари и това се планира да стане след 1 октомври т.г. Важно е хората да знаят, че имунизациите не са задължителни, но са важни за здравето на момичетата и ще им бъдат извършвани само след информираното съгласие на техните родители, каза здравният министър. Ваксините са изцяло безплатни и ще се заплащат от НЗОК. За целта за пръв път през тази година в бюджета на Касата са заделени 2 млн. лв. като за 2013 г. за тях също ще има осигурени целеви средства в бюджета на НЗОК. 
   С цел организационното осигуряване на дейностите по Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка, в рамките на Шестата национална среща беше проведено практико-теоретично обучение на регионалните координатори. Целта е успешното практическо прилагане на методиката за осигуряване на ваксината до общопрактикуващите лекари, както и информационното покритие на започващата ваксинация. Координатори, здравни медиатори и медицински специалисти обсъдиха различни дейностите по програмата, както и конкретни въпроси, свързани със заболяването и методите за профилактика. Пълна информация за предстоящите дейности се разпространява до всички общопрактикуващи лекари, здравни медиатори,  директорите на училища и класните ръководители. С цел максимално широката разгласа,  в училищата ще бъдат организирани срещи с родители  с участието на специалисти.

Сподели в: