Върни се горе

Здравният министър и премиерът Бойко Борисов откриха обновен операционен блок и родилен сектор в АГ-отделението в МБАЛ – Търговище

    „Модернизирането на лечебните заведения в страната и осигуряването на инвестиции за тяхното съвременно развитие е една от основните задачи, които стоят за решаване в системата на българското здравеопазване“. Това каза министърът на здравеопазването Десислава Атанасова при откриването на обновен операционен блок и родилен сектор в АГ-отделението в МБАЛ – Търговище, на което присъства и министър-председателят Бойко Борисов. Разходите за основен ремонт, медицинска апаратура и оборудване са на обща стойност 777 582 лв.От тях100 000 лв. са отпуснати за капиталови разходи от Министерството на здравеопазването, а останала сума е от собствени приходи на лечебното заведение. 
    В Операционния блок е извършен основен ремонт. Блокът е обособен в отделен коридор и е изцяло климатизиран. Всички покрития на стени, тавани и подове са с антимикробно покритие. Блокът е снабден с 3 операционни лампи, фетален монитор, нова анестезиологична апаратура и нови мебели. 
    Основен ремонт е извършен и в родилен сектор в АГ-отделението като към всички стаи са изградени санитарни възли, обособени са две родилни зали, всички покрития на стени, тавани и подове са антимикробни, изцяло са подменени газовите инсталации и електроинсталациите. Отделението е снабдено с 14 нови бебешки кошари, 2 родилни легла – електрическо и механично и нови мебели.           
    „Обновяването на болничната база и използването на високотехнологична апаратура несъмнено създават по-добри условия за работа на медицинския персонал, осигуряване на съвременни условия за профилактика, диагностика и лечение, съответстващи на равнището на добрата световна медицинска практика“, каза министър Атанасова. Чрез извършената модернизация АГ-отделението отговаря на Медицинския стандарт по акушерство и гинекология.  То е оборудвано с високоспециализирана медицинска аппаратура, която  ще позволи диагностичната, лечебната и оперативната дейност да се извършва на високо ниво и ефективност. Министър Атанасова отбеляза, че всичко това ще доведе до повишаване на качеството на медицинското обслужване на българските граждани. Изразена беше висока оценка за отличния мениджмънт на лечебното заведение, чиято финансова стабилност му дава възможност самостоятелно да инвестира в модернизирането на болничните структури. През 2012 г. МБАЛ-Търговище е реализирало приходи в размер на 14.5 млн. лв., с 1 млн. лв. повече в сравнение с предходната. Благодарение на високите възнаграждения на болничния персонал болницата е осигурена в кадрово отношение – средната работна заплата на лекарите е близо 1750 лв., а средната за лечебното заведение е 970 лв. „Всички тези постигнати резултати гарантират отличните перспективи за цялостното развитие на здравеопазването в региона като основната цел е осигуряването на все по-качествено обслужване на пациентите“, заяви министърът на здравеопазването.

Сподели в: