Върни се горе

Регионалният център за ранна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ Бургас ще подобри здравния статус на населението от област Бургас и в целия Югоизточен регион. Това каза министърът на здравеопазването Десислава Атанасова на пресконференция в Бургас по повод началото на изграждането на структурата. Онкологичният център ще бъде изграден със средства от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България като общата стойност на проекта е  5 472 207,04 лв. Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. , която е на стойност 148 млн. лв. 

„Всеки реализиран проект по оперативните програми е израз на европейската солидарност и допринася за превръщането на нашата страна в неделима част от европейското икономическо и социално пространство. Това е пряко доказателство за доверието на европейските ни партньори в нашите способности да постигаме резултати, които водят до   стандартизирано високо ниво на услугите, в т.ч. и в областта на здравеопазването“, каза министър Атанасова. Според нея с реализирането на проекта за онкологичен център в МБАЛ Бургас ще се създаде устойчива структура, оказваща висококачествени здравни услуги за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания. 

Реализацията на настоящия проект ще осигури на лечебното заведение цялата необходима апаратура - за магнитно-резонансна образна диагностика, 16 срезов многодетекторен компютърен томограф; дигитален скопичен-графичен рентгенов апарат, дигитална ехографска система, система за архивиране и разпространение на образи, ендоскопска апаратура, дигитална ендоскопска видео система за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб. Строително-монтажните работи включват ремонт на помещенията за апаратурата и мерки за енергийна ефективност, както и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания. 

„След приключването на проекта гр. Бургас ще разполага с нова модерна структура, която ще позволи да постигнем голямата цел, която сме си поставили - през следващите години да намалим значително заболеваемостта и смъртността в резултат на онкологични болести“, каза министър Десислава Атанасова. Очакванията са след изграждането на Регионалния диагностичен център за онкологични заболявания в него всяка година да получават висококачествена диагностика и лечение над 32 000 пациенти. 

Здравният министър акцентира върху това, че чрез ранната диагностика ще се постигне не само по-добро здраве на хората, но и ще намалеят големите разходи, свързани със скъпоструващата терапия в напреднал стадий на болестта. Това ще позволи спестените средства да бъдат инвестирани в разширяване на дейностите за профилактика на тези заболявания.          

На представянето на проекта присъстваха и народният представител д-р Галина Милева, зам.-председател на парламентарната комисия по здравеопазване, кметът на гр. Бургас Димитър Николов, областният управител Константин Гребенаров. В своите изказвания те подчертаха значимостта на проекта за въвеждане на високотехнологични дейности в областта на диагностиката и лечението на онкологичните заболявания,с което ще се подобри здравния статус на населението от Бургас и съседните области.

Допълнителна информация по проекта
PDF файл, 288,0 KB, качен на 18.01.2013

pdf document
Сподели в: