Върни се горе

    Чрез ранна диагностика и правилна терапия, които изискват съвместните усилия на екипи от специалисти, следващи най-добрите практики в своята област, можем и трябва да дадем на децата с аутизъм шанс за интегриране в обществото и израстването им като пълноценни граждани на страната. Това каза министърът на здравеопазването Десислава Атанасова на първата церемония по връчване на наградите „Малкия принц”. Отличията се връчват запринос в повишаването на нивото на информираност в България за състоянието на Аутизъм. 
    Министър Атанасова съобщи, че през последните години в световен мащаб се наблюдава тенденция за увеличаването относителния дял на хората с аутизъм като особено тревожно е много бързото нарастване при децата. Тези тревожни данни водят до сериозни медицински, социални и икономически последици, които налагат промени и в системите на здравеопазване и социално подпомагане. „Осигуряването на цялостната грижа за хората от аутистичния спектър е изключително актуален въпрос за съвременното общество и е предизвикателство за медицинските специалисти, работещите в социалната сфера и за семействата на засегнатите пациенти“, каза Атанасова. Тя изрази признателност към всички ангажирани хора и институции, които активно съдействат да стартира професионална грижа за деца с разстройство от аутистичния спектър.  Заявена беше и позицията на МЗ за пълна подкрепа на всяка инициатива, която дава шанс за успех и промяна в живота на хората с аутизъм.    
    Първата церемония по връчване на наградите „Малкия принц” е продължение на досегашните активни стъпки на нашата страна в подкрепа на усилията на световната общност за координирани действия в подкрепа на хората с аутизъм. България е втората държава в Европа, която през 2012 г. се присъедини към световната инициатива Autism Speaks. В рамките на Световния ден за информираност за аутизма у нас беше проведена за първи път Конференция за доказаните терапевтични практики при аутизъм. На проведена Кръгла маса бяха обсъдени добрите европейски практики за повишаване качеството на живот на хората с аутизъм и техните семейства, методи и практики за подобряване комуникацията и социалното взаимодействие при деца с разстройство от аутистичния спектър. В нея участваха представители на Съвета на Европа и Агенцията за равни права на Европейския съюз.

Сподели в: