Върни се горе

Министърът на здравеопазването приветства участниците в заключителната среща по Програмата „Подобряване на контрола на туберкулозата в България 2007-2012 г.”

     През последните години в България се очертава ясна тенденция за намаляване на заболеваемостта  и  разпространението на туберкулозата и това е резултат от съвместните действия на Министерство на здравеопазването,  лечебни заведения и неправителствените организации  както на национално, така и на регионално ниво. Това заяви министърът на здравеопазването Десислава Атанасова на  откриването на заключителната среща на Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. Форумът се организира във връзка с приключване изпълнението на Програмата, която стартира на 1 ноември 2007 г. Програмата „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” е първата програма с донорски средства, чрез която се осигури допълнително финансиране за превенция и контрол на туберкулозата във всичките 28 области в страната. 
    През  програмния период заболеваемостта от туберкулоза е намаляла от 37,1 на 100 000 души през 2007 г. - до 27,9 на 100 000 души през 2011 г. Показател за изпълнението на заложените дейности е факта, че за периода януари-декември 2011 г. финансовото и програмното изпълнение на Програмата е между 90-100%. Всичко това е основание Глобалният фонд да даде висока оценка на Програмата „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” и това може само да стимулира бъдещата ни дейност в тази насока, подчерта министър Атанасова. В страната все още има региони с по-висока заболеваемост от средната и това налага необходимостта да продължат  съвместните усилия в областта на превенцията и контрола на заболяването. Държавата има ясен ангажимент и осигурява цялостното финансиране на диагностиката, лечението и профилактиката на заболяването и нуждаещите се не заплащат нищо независимо от техния здравноосигурителен статус. По този начин се осигуряват всички необходими условия за успешно противодействие на новите предизвикателства в областта на общественото здраве, за което нашата страна е доказала своите способности и капацитет, заяви министър на здравеопазването Десислава Атанасова.  

Сподели в: