Върни се горе

    На 08 март, петък, министърът на здравеопазването Десислава Атанасова ще посети гр. Бургас. 
    В 10.30 ч. тя ще открие реновирания „фронт-офис” и пребазирания отдел „Радиационен контрол” в РЗИ – Бургас. Общата стойност на средствата за ремонтни дейности и апаратура отпуснати от МЗ е в размер на 174 500 лв. От тях 60 000 лв. са инвестирани в обновяването на „фронт-офиса” с цел осигуряване на съвременни условия за работа в звеното за административно обслужване, достъпна среда за хората с увреждания и максимално удовлетворяване на изискванията на потребителите на административни услуги. Останалите 114 500 лв. са отпуснати от МЗ за пребазиране на отдел „Радиационен контрол” и за закупуване на нова апаратура за измерване на алфа, бета и гама активност, необходима за контрол на радиационния фон и на питейните води. РЗИ Бургас е една от петте инспекции в страната, която извършва радиационен контрол за опазване здравето на населението от въздействието на йонизиращи лъчения. Контролът обхваща и двете съседни области Ямбол и Сливен. 
    В 11.30 ч. министър Атанасова ще открие новото Отделение за долекуване и продължително лечение в МБАЛ Бургас. Изграждането на новото отделение е на стойност 156 246лв., от които  90 000 лв. са собствени средства на лечебното заведение, а Община Бургас съфинансира проекта с останалите 66 246 лв. В новата структура ще получават грижи и медицинска помощ хора с онкологични заболявания, пациенти с множествена склероза, тежки хронични заболявания, съдови аномалии, гангрени на крайниците и всякакъв вид измръзвания. Ще бъдат обслужвани и пациенти, които нямат собствен дом, но се нуждаят от медицинска помощ. В отделение ще работят 3-ма лекари, 9 медицински сестри и 5 санитари, както и лекари от всички специалности на консултативен принцип при необходимост. Структурата разполага с 20 действащи легла, стая за рехабилитация, сектор за хигиенизиране на пациенти, кухненски бокс и столова, както и самостоятелни санитарни възли към болничните стаи. Създадена е възможност за присъствие на придружители за пациенти в детска възраст или с нарушения в опорно-двигателния апарат. Отделението ще работи с Национална здравноосигурителна каса и в него ще могат да се настаняват пациенти по клинична пътека.

Сподели в: