Върни се горе

           В актуализирания бюджет на МЗ не се предвижда намаляване на досегашните финансови средства за лекарства, осигурявани от ведомството. Тази позиция беше нееднократно заявена от министъра на здравеопазването проф. Борисова и няма никакви основания за създаване на напрежение сред пациентите, каза  заместник-министър Гергана Павлова на проведена среща по молба на ръководството на Български пациентски форум. От страна на МЗ в срещата участва и заместник-министър Десислава Димитрова, а от страна на пациентската организация – г-жа Теодора Захариева, г-жа Елисавета Котова и г-н Иван Димитров.

            Представителите на БПФ бяха подробно запознати с методиката на формиране и изпълнение на бюджета в областта на лекарствената политика.  Подчертано беше, че заложените средства по „Политика в областта на лекарствата и медицинските изделия” са гарантирани. Осигурени са и средствата в бюджета на МЗ, предназначени за превенция, диагностика и лечение.  

            На срещата бяха обсъдени и възможности за разширяване на прозрачността в работата на специализираните експертни звена на МЗ в областта на лекарствената политика.

Сподели в: