Върни се горе

До края на януари всички 83 болници и диспансера обявиха тръжни процедури за снабдяване с медикаменти за онкологични заболявания или консумативи за диализа. Средствата за тези продукти се осигуряват от МЗ. През тази година за онкологични лекарства са предвидени 107 млн. лв. и по 66 лв. за консумативи на една диализна процедура. Досега тези медикаменти се осигуряваха чрез провеждането на централизиран търг от МЗ. В края на миналата година обаче се предприеха стъпки за поетапното прехвърляне на лекарствата към НЗОК, част от тях е и децентрализацията на търга на МЗ. По този начин се очаква да се скъси пътят на медикаментите до пациентите и да се подобри лечението на хората.

МЗ не очаква да има сътресения заради промeните в закупуването на лекарствата за тези заболявания. Въпреки това ведомството е осигурило достатъчно количества медикаменти, с които да обезпечи нормалното лечение на пациентите при евентуално забавяне в сключването на договорите от болниците. За постигането на по-голяма прозрачност при провеждането на търговете МЗ отново призовава лечебните заведения да поканят четирите национално представени пациентски организации при отварянето на офертите. Междувременно Работна група към МЗ ще очертае конкретните механизми по окончателното прехвърляне на лекарствата към НЗОК. В нея са включени всички заинтересовани институции и неправителствения сектор.

Сподели в: