Върни се горе

Конфедерация "Защита на Здравето" подкрепя започналата реформа в болничната помощ. Това стана ясно по време на среща на структурите на национално признатата пациентска организация с министъра на здравеопазването д-р Божидар Нанев, зам.-министъра проф. Мила Власковска, зам.-министъра на здравеопазването доц. Тодорка Костадинова и доц. СтоянАлександров, директор на Дирекция "Стратегическо планиране и управление на медицинските дейности".


КЗЗ смята, че са необходими реформи в здравеопазването и в частност в болничната помощ. Организацията обаче изрази опасения, че извънболничната помощ все още не е достатъчно готова да поеме по-голям приток на пациенти и да гарантира достъпа им до медицинска помощ. Преструктурирането на болниците няма да остави хората без медицинска помощ, обясни министърът на здравеопазването д-р Божидар Нанев.


Министерство на здравеопазването подготвя инструкции до общините за възможностите за преструктуриране на местните болници в ДКЦ-та и Медицински центрове. Освен това се укрепва Спешната помощ чрез създаването на спешни кабинети с 24-часови дежурства на лекари. Така всички хора ще продължат да имат достъп до медицинска помощ. За да има по-голяма прозрачност и контрол в процеса на преструктуриране, в него ще бъдат включени регионалните представители на КЗЗ като наблюдатели.


МЗ и КЗЗ ще продължат да провеждат регулярни срещи, на които ще обсъждат различните политики в здравеопазването.

Сподели в: