Върни се горе

Съгласно Решение № 859 на Министерския съвет от 03.11.2015 г. за предприемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г.е определено броя на здравните медиатори да бъде 195 лица.

Приложения файл представя информация за разпределението по общини на броя на здравните  медиатори към 01.01.2016 г. .

 

Сподели в: