Върни се горе

Поради големия медиен и обществен интерес към наскоро открития при археологически разкопки кладенец при Плиска, заместник-министър Адам Персенски разпореди на директора на РЗИ Шумен  д-р Пепа Калоянова да вземе проби от водата и да извърши цялостен физикохимичен и микробиологичен анализ, въпреки че кладенецът не е регистриран като обект с обществено предназначение, нито има постъпило искане за издаване на разрешение за водоползване.

Проверката ще бъде извършена в акредитирана лаборатория от клас А  и резултатите ще бъдат оповестени  до края на утрешния ден.

Министерство на здравеопазването не се ангажира с проби и резултати, оповестени от частни лица.

 

Сподели в: